Dariusz Sieczkowski – strona prywatna

Planowane publikacje

W najbliższych latach planuję wydać następujące publikacje:

Postępowanie karne dla laików – oparta na własnych doświadczeniach książka o postępowaniu karnym od początku do końca. Zamierzam w przystępny sposób wyjaśnić działanie wymiaru sprawiedliwości, w tym również na podstawie moich doświadczeń z Óniwersytetem Masaryka w Brnie. Przepisy, przykłady, sposoby manipulacji opinią publiczną oraz dlaczego nie warto walczyć o sprawiedliwość.

Bajki o sprawiedliwości – zbiór krótkich opowiadań pokazujących bezsens życia i mechanizmy rządzące światem.

Łotewsko-polski słownik tematyczny – uzupełnione wydanie słownika tematycznego języka łotewskiego. Planowane wydanie 2021 lub 2022 rok. 

W związku z licznymi pytaniami: nie planuję pisać słowników tematycznych języków, które mogą pochwalić się dobrymi słownikami tematycznymi dwujęzycznymi dostępnymi na polskim rynku, czyli np. niemiecki i rosyjski. Słowniki tworzę po to, aby coś po sobie zostawić, nie zamierzam więc robić konkurencji świetnym pracom leksykograficznym.  Gdyby miały powstać, zostałyby opracowane według innej koncepcji niż powstałe do tej pory. 

Jako leksykograf mógłbym wziąć udział w tworzeniu podręczników lub słowników do nauki języków obcych, w tym języka polskiego dla obcokrajowców – również język specjalistyczny. Jednak środowisko naukowe to układy, towarzystwa wzajemnej adoracji i sitwy, przez które zwykły człowiek nie może się przebić. Pomysły mam, doświadczenie również, ale stworzenie dobrej publikacji to nie jest praca dla jednej osoby (grafika, korekta, ćwiczenia, nagrania mp3, część techniczna). Obecnie moje umiejętności są bezwartościowe. Wszystko to można robić jedynie na zasadzie pasji i za darmo, a publikacje nie są liczone jako dorobek i doświadczenie zawodowe. Trudno napisać na przykład skrypt typu „Język czeski w prawie karnym” bez stypendium, dostępu do dokumentów oraz konsultacji ze specjalistami w tej dziedzinie. Praca nad skryptem trwałaby 2-3 lata, a z czegoś trzeba żyć.